Aktualności 2016

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę:
Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków.

 

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym z warsztatami „Przemoc i uzależnienia” oraz grupowym treningiem aktywności społecznej,

- Usługa 2. Warsztaty „Przemoc i uzależnienia” oraz grupowy trening aktywności społecznej – usługa szkoleniowa na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc            

Wszystkie załączniki.zip

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę:
Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków.

 

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym z warsztatami z zakresu wspierania rozwoju społecznego i uczenia samodzielności oraz kształtowania zachowań zdrowotnych,

- Usługa 2. Warsztaty z zakresu wspierania rozwoju społecznego i uczenia samodzielności oraz kształtowania zachowań zdrowotnych – usługa szkoleniowa na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.

 ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc            

Wszystkie załączniki.zip

 

Nabór na stanowiska psychologa i doradcy zawodowego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ogłasza nabór na stanowisko:
- psychologa - 3 osoby – w ramach umowy zlecenie
- doradcy zawodowego - 1 osoba – w ramach umowy zlecenie

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Zapotrzebowanie na lekarzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane pełnieniem funkcji „Przewodniczącego składu orzekającego” o specjalności: neurolog, ortopeda, pulmonolog, kardiolog, w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje.

Dodatkowe informację można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Nysie pod numerem telefonu 77/448-25-72

 

Program wyrównywania różnic między regionami III

Wystartowała nowa edycja Programu PFRON pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" szczegółowe informacje na stronie PFRON.

 
Więcej artykułów…