Aktualności 2017

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę: Fundacja Rodzina Plus; ul. Witosa 19/30, 30-612 Kraków

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa
VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:
- Usługa 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzącego rodzinny dom dziecka,
- Usługa 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nyskiego.
ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc
Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc
Wszystkie załączniki.zip

 

Zapytanie ofertowe 15-18

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę:
Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:
- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym z warsztatami „Przemoc i uzależnienia” oraz grupowym treningiem aktywności społecznej,
- Usługa 2. Warsztaty „Przemoc i uzależnienia” oraz grupowy trening aktywności społecznej – usługa szkoleniowa na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.
ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Oświadczenie kadry.doc Załącznik nr 6 Wykaz usług.doc Załącznik nr 7 Umowa.doc
Wszystkie załączniki.zip

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę:
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All-Tourist” Ośrodek Wczasowy „Piramida I” ul. Graniczna 12/211, 41-300 Dąbrowa Górnicza

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:
- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym z warsztatami z zakresu wspierania rozwoju społecznego i uczenia samodzielności oraz kształtowania zachowań zdrowotnych,
- Usługa 2. Warsztaty z zakresu wspierania rozwoju społecznego i uczenia samodzielności oraz kształtowania zachowań zdrowotnych – usługa szkoleniowa na 10-dniowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.
ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Oświadczenie kadry.doc Załącznik nr 6 Wykaz usług.doc Załącznik nr 7 Umowa.doc
Wszystkie załączniki.zip

 

Nabór

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ogłasza nabór: na stanowisko psychologa w ramach umowy zlecenie

oferta psycholog