Aktualności 2016

Mapka

 

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę: Stowarzyszenie Edukacyjne „INTEGRITAS” Rodzina – Szkoła - Środowisko; ul. Poselska 7/4, 58-316 Wałbrzych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia zgodnie z następującymi warunkami:

- Usługa 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka - w związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,
- Usługa 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nyskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc
Wszystkie załączniki.zip

 

Nabór

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ogłasza nabór:

na stanowisko psychologa 1 osoba – w ramach umowy zlecenie.

 

Zapytanie ofertowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano następującą ofertę: Fundusz Wczasów Pracowniczych Spółka z o.o. Oddział – Zespół Domów Wczasowych Jarnołtówek; Jarnołtówek 204, 48-267 Jarnołtówek

W związku z realizacją projektu Mądry start - Dobre działania - Lepsze pokolenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zwraca się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zamówienia:

- Usługa 1. Zakwaterowanie i wyżywienie na weekendowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym z zajęciami z zakresu wolontariatu,
- Usługa 2. Zajęcia z zakresu wolontariatu – usługa szkoleniowa na weekendowym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc Załącznik nr 1 Oferta.doc Załącznik nr 2 PRELIMINARZ.doc Załącznik nr 3 Program.doc Załącznik nr 4 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz usług.doc Załącznik nr 6 Umowa.doc
Wszystkie załączniki.zip

 
Więcej artykułów…